“Članom 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 – odluka US) utvrđeno je da je poslodavac, u skladu sa opštim aktom, dužan da zaposlenom isplati otpremninu pri odlasku u penziju najmanje u visini dve prosečne zarade.

Prema tome, pravo na otpremninu pri odlasku u penziju ostvaruje zaposleni kome prestaje radni odnos zbog ispunjenja uslova, odnosno ostvarivanja prava na penziju, bez obzira na to da li se radi o starosnoj, invalidskoj, porodičnoj ili prevremenoj starosnoj penziji.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-717/2017-02 od 27.10.2017. godine

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti

What's next

Rad na projektu

“Prema članu 37. st. 1. i 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014...

Otkaz ugovora o radu kada poslodavac nije imao saznanja o okolnostima i činjenicama koje...

Ukoliko poslodavcu nije bilo poznato postajanje okolnosti koje se odnose na zaštitu od otkaza zaposlenog, niti je zaposleni u...

Postupak za ostvarivanje zaštite od sprečavanja zlostavljanja na radu

Zaposleni koji smatra da je izložen zlostavljanju može da podnese tužbu nadležnom sudu radi ostvarivanja prava na zaštitu od...

Comments are closed.