Raspored webinara za 2024

Godišnji odmor

Predavač : Jovana Nikolić

31.01.2024

početak u 10:00

Prestanak radnog odnosa

Predavač : Jovana Nikolić

29.02.2024

Početak u 10:00

Rad van radnog odnosa

Predavač : Jovana Nikolić

27.03.2024

Početak u 10:00

Ugovor o radu i Aneks Ugovora o radu

Predavač : Jovana Nikolić

30.04.2024

Početak u 10:00

Politika privatnosti