“Radi otklanjanja nedoumica koje pojedini poslodavci imaju u pogledu dužine trajanja godišnjeg odmora kada se zaposleni u toku kalendarske godine nalazi na plaćenom odsustvu, uz naknadu zarade, u skladu sa članom 116. Zakona o raduhttps://www.mojsavetnik.rs/zakon-o-radu/ (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje – dalje: Zakon) ili je privremeno sprečen za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju, ukazujemo na sledeće:

Zakonom je propisano da zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca.

Pod neprekidnim radom smatra se i vreme privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i odsustva sa rada uz naknadu zarade.

Praznici koji su neradni dani u skladu sa zakonom, odsustvo sa rada uz naknadu zarade i privremena sprečenost za rad u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju ne uračunavaju se u dane godišnjeg odmora.

Prema tome, zaposleni koji se u toku kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor nalazi na plaćenom odsustvu, uz naknadu zarade, u skladu sa članom 116. Zakona ili odsustvuje sa rada po osnovu privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju, ima pravo na pripadajući godišnji odmor, utvrđen rešenjem o korišćenju godišnjeg odmora. Odsustvo sa rada po osnovu privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i plaćeno odsustvo, uz naknadu zarade u skladu sa članom 116. Zakona nisu od uticaja na dužinu trajanja godišnjeg odmora utvrđenu rešenjem o korišćenju godišnjeg odmora.”

Obaveštenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. službeno od 15.10.2020. godine

Politika privatnosti

What's next

Utvrđivanje osnovice za obračun naknade zarade kada zaposleni odsustvuje sa rada u smislu čl....

Za vreme odsustvovanja sa rada zaposlenog u smislu čl. 114-116. Zakona o radu osnovica za obračun naknade zarade je...

Čuvanje ugovora o radu ili radnom angažovanju u elektronskoj formi u mestu rada

“U vezi sa vašim zahtevom u kojem pitate da li je u skladu sa članom 35. Zakona o radu...

Uslovi za ostvarivanje prava na naknadu zarade oca deteta po osnovu porodiljskog odsustva i...

“Povodom dopisa upućenog ovom Ministarstvu kojim se traži mišljenje vezano za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog...

Comments are closed.