HR je možda najuzbudljivije odeljenje u organizacijama – svi znaju da su važni, ali vrlo mali broj zaposlenih zna zašto. Dakle, postavlja se pitanje šta radi HR? Kome treba on? Ili, jednostavno ali sa  stavom: „a šta će bre meni taj ejč ar?“ 😊

Postoji ogromna razlika između zdravog odeljenja za ljudske resurse koji doprinosi radu i rastu organizacije i udaljenog HR-a koji postoji negde u blizini neke arhive i ponekad se pojavljuje na godišnjim okupljanjima.  

HR je prešao dug put razvoja i istorije odvajanja od kadrovske do samostalne funkcije HR-a. Borio se da postane bitna poslovna funkcije koja pomaže kompanijama da uspeju kroz ulaganje u zaposlene, od toga da ih zaposli i zadrži do toga da podrži njihov rast i razvoj. HR utiče na mnoge aktivnosti na radnom mesto, a da toga zaposleni nisu ni svesni.

10 ključnih razloga zašto je odeljenje ljudskih resursa važno za uspeh bilo koje organizacije:

 1. Prati i podržava suštinu poslovanja i zahvaljujući njegovim akcijama zaposleni su spremni za širenje/promenu.

Kako to radi? HR je tu da podrži rukovodioce i zaposlene u različitim fazama njihovog puta u kompaniji. HR je taj koji gleda da svi unutar sistema razvijaju sebe i svoje veštine kako bi mogli lakše da se prilagode tržištu i promenama koje slede …što zaista nije laka stvar kada se uzme u obzir da imamo različita radna mesta, potrebe, preference i potencijale. Pored ovoga, HR je tu da podrži pozitivnu organizacionu kulturu, oslobođenu od bilo kakvog nasilja ili zlostavljanja.

 • Doprinosi operativnim poslovima

HR se uključuje u skoro sve aspekte izgradnje iskustva zaposlenih sa kompanijom i ima uticaj na niz poslovnih rezultata, takođe i:

 1. Produktivnost zaposlenih: kroz podršku, alate na radnom mestu i razvoj pozitivne kulture.
  1. Zadržavanje zaposlenih.
  2. Asistiranje u obuci i razvoj svakog zaposlenog.
  3. Upravlja pitanjima vezanim za odnose sa zaposlenima gde ima za cilj da ih reši sa minimalnim rizikom za kompaniju.
  4. Izgradnja biznis reputacije kroz „engagement“ zaposlenih.
 • Razvija i podržava „engagement“ zaposlenih sa kompanijom

HR može da oblikuje radna mesta kroz svoje akcije od aktivnosti zapošljavanja; koga zapošljava, kako uklapa sa liderom i timom, kako identifikuju prave ljude za pravu poziciju; do programa podrške koji zaposlenima pruža način saradnje i komunikacije. HR podržava moral zaposlenih i pomaže zaposlenima da razviju dublju posvećenost kompaniji i njenim ciljevima.

Pored ovoga HR se takođe bavi zadovoljstvom zaposlenih asistirajući menadžerima da postanu efektniji u svojoj ulozi. HR povezuje menadžere sa obukom, razvojem i feedback-om koje im pomaže da značajno bolje vode svoje timove i podržavaju svoje ljude.

 • Izgrađuje kvalitetne odnose sa zaposlenima

Podrška zaposlenima ne samo kroz zapošljavanje, razvoj i radno mesto, već i kroz integritet uloge, oslonac i ličnu podršku, medijacije u konfliktima, uvođenje nove tehnologije koja pomaže zaposlenima da se bolje upoznaju, savetodavne usluge, ali takođe i kroz akcije tipa uvođenje wellness programa…

 • Uvodi, koristi i istražuje novu tehnologiju za efikasniji rad na radnim mestima

Identifikovanje i implementacija nove tehnologije i drugih alata koji pomažu zaposlenima da efikasnije sarađuju, dobijaju informacije i komuniciraju jedni sa drugima. Odličan primer šta HR unosi u kompanije a vezan je za moderne tehnologije je interaktivna organizaciona šema, koja pomaže mnogo zaposlenima od toga da nauče o drugim odeljenjima i radnim mesta do toga da znaju kome i za šta treba da se obrate. Uvođenje novih tehnologija zaista širi kreativnost i podržava veći „engagement“ uz efikasnost tipa može i da služi kao platforma za učenje, rešenje za preporučivanje drugih ljudi za zapošljavanje, popunjavanje evaluacija itd.

 • Vodi regrutovanje i uvođenje zaposlenih u samu filozofiju kompanije

Proces uvođenja novo-zaposlenih je za ljudske resurse jako bitna, a i rezultati istraživanja pokazuju da zaposleni imaju značajnu bolju sliku o organizaciji, jasnije razumevanje šta se od njih očekuje, lakše se uključe u akcije kompanije, povećava se njihova uključenost i interesovanje, širi se bolja i pozitivnija kultura na radnim mestima i povećava učinak.

 • Asistira rukovodiocima/supervizorima/menadžerima/liderima timova

Od rešavanje konflikta, usmeravanje potencijala, regrutovanja,  rešavanja problema sa učinkom koji se pojave i pružanja smernica o mogućnostima nadoknade i napredovanja, HR je takođe asistira deljenjem šire slike i savetovanjem različitim strategijama dolaska do cilja.

 • Asistira zaposlenim u vezi njihovih karijerinih ciljeva

Predstavljanjem šire slike i upoznavanjem sa različitim radnim mestima HR može da probudi različite želje, potencijale i motivaciju zaposlenima. Razumevanje strukture kompanije, sagledavanjem šire slike zaposleni mogu upoznati nove poslove i promeniti svoja radna mesta. Pravljenjem interne obuke i identifikovanjem eksternih  konsultantskih kuća za obuke i razvoj, HR ima mogućnost da razvije veoma kreativan i izazovan program koji pomaže zaposlenima da nadograde svoje veštine.

 • Podržava ciljeve kompanije

HR snažan strateški partner za lidere, pomaže u identifikaciji delova koji nisu dovoljno usmereni na viziju kompanije i usmerava ih. HR je tu da centrira ceo sistem.

 1. Kontroliše i usmerava usklađivanje svih zaposlenih sa kompanijskim standardima

HR pomaže u povezivanju tačaka između individualnih i timskih ciljeva i odgovornosti. HR pomaže timovima da ostanu usklađeni tako što svima obezbeđuje razumevanje pozicije i uloge koje imaju u sistemu sa vizijom i vrednostima kompanije.

Informacije sadržane u ovom tekstu predstavljaju stavove autora, nisu pravni saveti, služe za opšte informisanje, ne treba ih koristiti kao zamenu za konsultacije sa stručnim licima. Pre donošenja bilo kakve odluke i preuzimanja bilo kakve radnje konsultujte se sa licima koja su ovlašćena za davanje pravnih saveta u skladu sa zakonom. Firma JN&AN NIKOLIĆ CONSULTING DOO ne snosi bilo kakvu odgovornost ukoliko preduzmete radnje na osnovu informacija iznetih u ovom tekstu.

Politika privatnosti

HR

Lidija je Value builder Consultant u Balance Consulting-u i sa svojim klijentima trenutno radi na njihovim internim onboarding i liderskim treninzima. Razvila je svoj program za C level i HR - „Organizacija kao organizam“. Najveće iskustvo i znanje je stekla radeći kao HR za Walt Disney kompaniju. Ona je NLP trener, završila je menadžment, radila je sa preko 50 različitih nacionalnosti i trenutno je više od 15 godina u HR-u. Njena najveća inspiracija je deljenje znanja. Lidijine oblasti ekspertize su organizaciona kultura i razvoj liderskih veština.

What's next

Da li poslodavac ima obavezu da zaposlenima obezbedi pregled vida?

Da li znate da postoji Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad...

Prava zaposlenih za vreme Vaskršnjih praznika

Koja prava imaju zaposleni, zavisno od veroispovesti, u dane Vaskršnjih praznika u Republici Srbiji i pojedinim evropskim zemljama?

Tri osmice

1. maja 1886. u Americi se održane velike demonstracije sa jasnim ciljem: osam sati rada, osam sati odmora, osam...

Comments are closed.