U poslednjih 80 godina razvijeno je više od 60 različitih sistema i pravaca kako da se klasifikuju i definišu različite dimenzije liderstva. Neke definicije posmatraju liderstvo kao središte svih procesa unutar jedne organizacije. Lider je centar svih promena, aktivnosti grupe i predstavlja uzor drugima. 

Druga grupa definicija posmatra liderstvo iz perspektive ličnosti i definiše kao kombinaciju ličnog karaktera i osobina koje individua poseduje, a koje mu omogućavaju da utiče na druge i da ih ubede da izvršavaju zadatke i da postanu sledbenici.

Postoji i treći pravac definicija koji isključivo posmatra liderstvo kroz delovanje, odnosno aktivnosti koje lider preduzima kako bi izazvao promenu u sistemu.

Uprkos različitim definicijama, pronalaze se iste komponente koje su ključne za liderstvo, a to su da je liderstvo prolazi kroz procese, da ostvaruje uticaj, da se ispoljava u grupi i da je vezano za ostvarivanje ciljeva.

Ako bi kroz jednu rečenicu trebalo da kažemo šta bi trebalo da bude liderstvo to je:

Liderstvo je proces komunikacije i ponašanja uticaja, koji prolazi pojedinac sa grupom, kako bi ostvarili zajednički cilj.

U brzini današnjih dešavanja često kada se preuzme uloga vođenja tima, ne misli se puno da li ta osoba ima sve što je potrebno od veština liderstva da vodi jednu grupu, često se unapređenje dobija zbog toga što je top performer ili ima sjajno stručno znanje. Zbog toga je bitno da organizacije imaju razvijene evaluacije liderstva i edukativne programe kako bi adekvatno pripremili ljude na ono što ih zapravo čeka u vođenju ljudi do cilja.

Posmatrajući proces koji lideri treba da prođu u interakcijama sa ljudima kako bi ostvarili uticaj i ciljeve, onda bi mogli da kažemo da postoji baza treninga i radionica koja im može pomoći i olakšati ovaj proces.

Istraživanja o efektivnosti organizacija pokazuju da uvođenje timova dovodi do veće produktivnosti, efektivnijeg korišćenja resursa, boljeg odlučivanja i rešavanja problema, većeg kvaliteta proizvoda i usluga, ali i veće kreativnosti i inovacija. Sa druge strane timovi doživljavaju i ogromne neuspehe. Uloga i uticaj potpornih procesa kao što su organizacija, planiranja, stvaranje mosta poverenja i povezivanja članova grupe, prilagođavanje, strukturisanje i edukacija su baza da timovi mogu da budu produktivni. Efektivan liderski proces predstavlja možda i najvažniju komponentu uspeha organizacionih timova. Suprotno tome, neefektivno liderstvo se često smatra osnovnim razlogom neuspeha tima. Da bi obezbedili uspeh organizacija treba da istražimo neophodno delovanje i funkcije lidera i da ih razumemo.

Svi smo čuli izjave poput: „On je rođeni lider“, ili  „Ona prirodno vodi ljude“. Takav stav dolazi od pretpostavke da pojedinci imaju urođene veštine i kvalitete koje čine lidere. Definicije liderstva kao skupa urođenih veština se u velikoj meri razlikuje od definicija da je liderstvo proces. Ako bi prvi koncept bio istinit imali bi onda jako ograničen broj lidera i samo „prirodom“ odabrani ljudi bi postajali lideri. Drugi pristup je postao oslobađajuć, u njegovom shvatanju je da je liderstvo proces i kao takvo onda je dostupno svima. Kao proces, liderstvo se može analizirati na osnovu rezultata, ponašanja, komunikacije i predstavlja nešto što se može naučiti.

Informacije sadržane u ovom tekstu predstavljaju stavove autora, nisu pravni saveti, služe za opšte informisanje, ne treba ih koristiti kao zamenu za konsultacije sa stručnim licima. Pre donošenja bilo kakve odluke i preuzimanja bilo kakve radnje konsultujte se sa licima koja su ovlašćena za davanje pravnih saveta u skladu sa zakonom. Firma JN&AN NIKOLIĆ CONSULTING DOO ne snosi bilo kakvu odgovornost ukoliko preduzmete radnje na osnovu informacija iznetih u ovom tekstu.

Politika privatnosti

Lidija je Value builder Consultant u Balance Consulting-u i sa svojim klijentima trenutno radi na njihovim internim onboarding i liderskim treninzima. Razvila je svoj program za C level i HR - „Organizacija kao organizam“. Najveće iskustvo i znanje je stekla radeći kao HR za Walt Disney kompaniju. Ona je NLP trener, završila je menadžment, radila je sa preko 50 različitih nacionalnosti i trenutno je više od 15 godina u HR-u. Njena najveća inspiracija je deljenje znanja. Lidijine oblasti ekspertize su organizaciona kultura i razvoj liderskih veština.

What's next

Otkaz zbog povrede zabrane pušenja

Da li povreda zabrane pušenja predstavlja nepoštovanje radne discipline koja može da dovede do otkaza ugovora o radu i...

Vanbračna zajednica – mesto gde prava nisu ista

Institut vanbračne zajednice možda najbolje oslikava neusklađenost zakonske i podzakonske regulative u našoj zemlji. Teren na kome se neprestano...

Direktor – jel to znači da sve znaš?

Menadžeri najvišeg nivoa imaju veliko iskustvo i uticaj, kako unutar tako i van organizacije. Njih ne gledaju samo ljudi...

Comments are closed.