Da li ste bili prisutni kada dete ima izliv besa i posmatrali kako roditelj interveniše i u hodu umiruje dete? Podaci pokazuju da roditelji imaju veće liderske veštine usmerene na budućnosti. Kada krenete sa detetom u restoran negujete svest o tome da ne možete imati kontrolu nad svakom situacijom i veštinu traženja rešenja u datoj situaciji. U roditeljstvu kada ste deo jedinstvenih i neočekivanih događaja budete usmereni na rešavanju nepredviđenih okolnosti, posledica i planiranja-sve veštine koje je potrebno jedan lider da ima.

I kada razmislim iz uloge roditelja kada bih odlazila u restoran znala sam da deca ne mogu samo mirno da sede i u stvari bitno je proći kroz par koraka:

 • Šta očekujete i da li je u skladu sa uzrastom/kapacitetima.

Na putu do restorana vodimo razgovor: “Hajmo da se prisetimo kako se ponašamo kada smo u restoranu.” Obično odgovor bude: “Da se lepo ponašamo.” Ovo je lepo čuti ali je nedovoljno činjenično. Savet je da postavljate dalje pitanja: “Šta je sve lepo ponašanje i šta još?” Predočite šta su vaša očekivanja i koja su pravila. Da li je to da se mirno sedi za stolom, da se ne viče, da govore jedno po jedno?

Važno je ispitati da li su naša očekivanja u skladu sa uzrastom deteta a na poslu da li naš zaposleni ima sve resurse da obavlja posao koji očekujemo. Da li zaposleni, koji je iz trening centra došao na liniju, može odmah ponuditi svoj max ili je potrebno svoja očekivanja uskladiti? Koje korake očekujete da zaposleni zna? Kako je zaposleni shvatio očekivanja?

 • Saslušati
  Obavezno pitanje kada krećemo negde je: “Šta možemo da ponesemo?” Ne možemo od dece (posebno ne od trogodišnjaka) očekivati da će biti mirni sve vreme. Deca ponesu svoju kesu nešto od igračkica/kartica/knjižica/lepeze sveznalice. I zaista to im bude zanimacija sve vreme jer su oni odabrali čime žele da se zanimaju. Unapred smo razmišljali kako da ne dođe do problemske situacije.

Ako ste imali iskustvo da se zaposleni iz trening centra kada se nađu na liniji unervoze, prave greške kako možete takve situacije rešiti? 

 • A ako i dođe do problema potrebno je dete izmestiti iz trenutne situacije, da ima fokus dok mu govorite ili ako uporedimo sa poslom dati zaposlenom feedback u 4 oka.

Nije iznenađenje zašto su roditelji spremniji. Oni su konstantno u treningu i primeni ovih veština svakodnevno. 😊

U okviru Balance-a pokrenuli smo projekat Kompas vaspitanja sa ciljem širenja pozitivne discipline u roditeljstvu. Organizovanjem webinara/individualnih sesija/radionica sa različitim roditeljskim temama, zaposleni Kompas vaspitanja prepoznaju kao benefit koji im organizacija obezbeđuje.  Ubrzo smo se uverili u primenu pozitivne discipline i na radnom mestu.

Cilj procesa pozitivne discipline je:

 • preuzimanje odgovornosti za svoje postupke 
 • poboljšanje performansi
 • omogućiti zaposlenom da se suoči sa problemom
 • promovisanje komunikacije sa poštovanjem
 • izgraditi produktivno okruženje za rad
 • smanjivanje sukoba i podsticanje saradnje nadređenog i zaposlenog

Informacije sadržane u ovom tekstu predstavljaju stavove autora, nisu pravni saveti, služe za opšte informisanje, ne treba ih koristiti kao zamenu za konsultacije sa stručnim licima. Pre donošenja bilo kakve odluke i preuzimanja bilo kakve radnje konsultujte se sa licima koja su ovlašćena za davanje pravnih saveta u skladu sa zakonom. Firma JN&AN NIKOLIĆ CONSULTING DOO ne snosi bilo kakvu odgovornost ukoliko preduzmete radnje na osnovu informacija iznetih u ovom tekstu.

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti

Jelena voli svoj posao i njena motivacija je poverenje klijenata koje joj ukazuju na putu promene, koje stiče svojom posvećenošću i odgovornošću. Tokom treninga njena svrha je da bude podrška ljudima u procesu napretka i razvoja. Uživa u radu sa ljudima i srećna je što ima priliku da doprinese njihovoj boljoj  komunikaciji . Svoje klijente nastoji da podrži na empatičan, kreativan i praktičan način.  U narednom periodu, fokus su joj zaposleni roditelji kojima je potrebna podrška u predstojećem nimalo jednostavnom periodu. Poslovno okruženje, očekivanja i izazovi roditeljstva daju veliku odgovornost zaposlenim roditeljima, zbog čega je i pokrenut Kompas vaspitanja sa ciljem pružanja podrške. Kao psiholog i edukator za roditelje smatra da savršen roditelj ne postoji. Svakako teži da, radom na sebi, osvesti sopstvene probleme koji nas sputavaju da budemo što bolji roditelji, da upravljamo svojim reakcijama, ostanemo smireni i samim tim održimo vezu sa decom jakom.

What's next

Ugovor članova u društvu sa ograničenom odgovornošću, pravo pridruživanja i pravo povlačenja

Opšte o ugovoru članova društva. Šta je pravo povlačenja (drag along)? Šta je pravo pridruživanja (tag along)?

Pismo menadžeru

Dragi Menadžeru, Veliki si. Uspješan. Glavni si. Radom si to zaslužio. Tolike godine borbe, prekovremenih. Hej! I sad te...

Najlepše pevaju zablude“……., al` bogme i koštaju

Mit o bezgrešnozačetom lideru ili idealnom menadžeru se podržava u stručnoj literaturi, bilo da su to univerzitetski udžbenici gde...

Comments are closed.