Mit o bezgrešnozačetom lideru ili idealnom menadžeru se podržava u stručnoj literaturi, bilo da su to univerzitetski udžbenici gde se vešto prikrije stotinama grafikona i shema ili u priručnicima gde se taksativno navode zadaci i opisi koje je nemoguće poveriti jednoj osobi.  Nažalost, neretko ovaj mit ima podršku i u poslovnoj praksi. I to dvostranu. I od strane top menadžera koji se ponašaju kao da o svemu stalno sve znaju i od strane zaposlenih koji slepo veruju da oni na vrhu uvek „znaju šta rade“.

* * *

Zašto opet o idealnom menadžeru ili bezgrešnozačetom ? Zašto opet dokazivati ono što svako trezven, il’ bar trezan, zna i razume da ništa u životu nije idealno, pa ni idealan menadžer, šef, direktor, rukovodilac, predsednik, tata, mama…? Zašto opet naglašavati da ne postoji čovek koji stalno, o svemu, može donositi dobre odluke i koji nikada neće pogrešiti. 

I konačno, zašto se, neretko, na oba pola poslovnog globusa ili, ako ćete drugačije, i na vrhu piramide i na njenom dnu, nalaze oni koji veruju u ono što ne vide i vide ono u šta ne veruju? Mit o idealnom menadžeru.

Zato što je i jednima i drugima tako lakše.

Na jednom polu, na vrhu, je on ili ona. U jednom trenutku, koji ne traje večno (za šta su nam dokaz mnoge nekad sjajne kompanije kojih više nema), uspešan menadžer uspešne kompanije.

U mladim kompanijama uspeh se dogodio zahvaljujući preduzetničkom njuhu da oseti šta se dešava u okruženju, preduzetničkom srcu da izgura i preduzetničkom stomaku da mnoge stvari svari. Nikoga nije puno pitao dok je uspešno vodio sopstvenu kompaniju. A, iskreno, nije ni imao koga da pita. Pa navikao.

U sveže privatizovanim kompanijama, „dovelo ga” da, sa razlogom, napravi reda. I „dalo“ mu odrešene ruke. Da smanji, linearno, cene dobavljačima 20%. Da poveća efikasnost smanjujući broj imena na platnom spisku za 20%… bar. Njegovi prvi saradnici dobili odrešene ruke da mu redovno dostavljaju izveštaje.

Nikoga nije puno pitao dok je uspešno vraćao u život posrnulu kompaniju. A, iskreno,  nije ni hteo da pita. Pa navikao.

Postoje još neki slučajevi. Ali pitanje je vremena kada će se oni svesti na prethodni.

Svima njima, „vladarima“, zajednička je nespremnost da saradnicima prepuste ovlašćenja i odgovornost („Stepen slobode zavisi od roba a ne od gospodara.“).

Postoje oni koji zaista veruju da su idealni. Nažalost, to nikada neće priznati. Oni će se samo tako ponašati.

I tu će cenu vremenom platiti.

I kad su pali, pali su jer su padu skloni bili.

„Najlepše pevaju zablude“….. al` bogme i koštaju.

A na drugom polu, da l` zbog straha il` lenjosti  il` nesposobnosti, verovanje – zna on šta radi. Pogotovo kod naroda, bilo jake ili slabe demokratske tradicije koji su kroz vekove, do dana današnjeg, pomoć tražili od svemogućih vođa. Nekad su te vođe plemena vodila, a danas, sem država, vode i kompanije. Razlika je samo terminološka, umesto „svemogućeg i sveznajućeg vođe“, tu je svemogući menadžer ili još lepše bezgrešnozačeti lider. A podređeni slede nespremni da preuzmu odgovornost, il` zbog straha da neće uraditi kako on to zamišlja, il` nesposobnosti zbog neznanja, il` lenjosti…

Neki od njih veruju da ih vodi idealni menadžer. Nažalost, to nikada neće priznati. Oni će se samo tako ponašati.

I tu će cenu vremenom platiti.

I kad su zbog njih pali, pali su jer su padu skloni bili („Služite li mitu – poješće vas.“).

„Najlepše pevaju zablude“….. al` bogme i koštaju.

Informacije sadržane u ovom tekstu predstavljaju stavove autora, nisu pravni saveti, služe za opšte informisanje, ne treba ih koristiti kao zamenu za konsultacije sa stručnim licima. Pre donošenja bilo kakve odluke i preuzimanja bilo kakve radnje konsultujte se sa licima koja su ovlašćena za davanje pravnih saveta u skladu sa zakonom. Firma JN&AN NIKOLIĆ CONSULTING DOO ne snosi bilo kakvu odgovornost ukoliko preduzmete radnje na osnovu informacija iznetih u ovom tekstu.

Politika privatnosti

Partner i jedan od osnivača Adizes Southeast Europe (ASEE) i Senior Associate Adizes Institute USA. U stotinama kompanija u regionu inicirao, pokrenuo i vodio organizacione promene, porodični forum i izradu porodičnih politika. Autor knjiga “Apokrifi menadžmenta” i „Osnivači, naslednici, menadžeri“ i publikacije “Biznis transfer barometar Srbije”.

What's next

Treba mi za juče!

Kako planirati saradnju s nekim ili naše učešće u prometu kod klijenta, kada ne želi da radi sa nama,...

Uračunavanje porodiljskog odsustva u trajanje ugovora o radu na određeno vreme

Da li se porodiljsko odsustvo uračunava u trajanje rada na određeno vreme od 24 meseca i da li utiče...

Odricanje od otpremnine

Otpremnina je institut radnog prava koji u sebi sadrži socijalnu i finansijsku komponentu koje zaposlenom omogućavaju sigurnost i podršku...

Comments are closed.