Članom 76. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) utvrđena je obaveza poslodavca da, u slučaju prestanka radnog odnosa, zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Imajući u vidu navedeno, obaveza je poslodavca da zaposlenom obezbedi korišćenje godišnjeg odmora. Zaposleni se ne može odreći prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti ili zameniti novčanom naknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa u skladu sa ovim zakonom (član 68. stav 4. Zakona).

Prema tome, poslodavac je dužan da zaposlenom za neiskorišćeni godišnji odmor isplati novčanu naknadu, bez obzira na to koji je osnov prestanka radnog odnosa.

U skladu sa članom 186. Zakona poslodavac je dužan da isplati naknadu za neisplaćeni godišnji odmor najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, br. 011-00-01095/2014-02 od 19.1.2015. godine

Politika privatnosti

What's next

Otkazni rok ne može biti duži od 30 dana

Član 8. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisuje...

Isplata osnovne zarade

Članom 107. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon), utvrđeno...

Jedinstveni matični broj građana nije obavezan element ugovora

Članom 33. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) utvrđeni su obavezni elementi...

Comments are closed.