Predavač na webinaru

Jovana Nikolić

Diplomirani pravnik

OTKAZ OD STRANE ZAPOSLENOG

 • Šta kada zaposleni dostavi otkaz ugovora o radu putem maila?
 • Šta kada zaposleni otkaže ugovor o radu a nakon toga povuče svoju izjavu?
 • Prava poslodavca u slučaju nepoštovanja, od strane zaposlenog, ugovorenog otkaznog roka.

PRESTANAK RADNOG ODNOSA ISTEKOM ROKA NA KOJI JE ZASNOVAN

 • Da li radni odnos zasnovan na određeno vreme može prestati i pre isteka roka na koji je zasnovan?

SPORAZUMNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA

 • Da li je važno ko inicira sporazumni prestanak radnog odnosa, poslodavac ili zaposleni?
 • Da li radni odnos u ovom slučaju prestaje na osnovu sporazuma kao dvostranog akta ili je neophodno doneti i rešenje kao jednostarni akt?

OTKAZ UGOVORA O RADU SA UGOVORENIM PROBNIM RADOM

 • Poseban otkazni razlog ili ne?

PRESTANAK RADNOG ODNOSA USLED OTKAZA UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA – POVREDA RADNE OBAVEZE I NEPOŠTOVANJE RADNE DISCIPLINE

 • Subjektivni i objektivni element povrede radne obaveze odnosno nepoštovanja radne discipline
 • Šta kada zaposleni odbija da da primi upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu?
 • U kom trenutku u toku otkazne procedure poslodavac ima obavezu upoznati zaposlenog sa dokazima na kojima zasniva upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu?
 • Da li činjenicu neizjašnjavanja zaposlenog na navode u upozorenju treba uzimati kao “otežavajuću” okolnost prilikom donošenja odluke o prestanku radnog odnosa ili izricanju druge mere?

Webinar se održava 26.06.2024 godine u periodu od 10:00 – 13:15 sa sledećom stanicom :

I blok od 10:00 do 11:00 

 • OTKAZ OD STRANE ZAPOSLENOG
 • PRESTANAK RADNOG ODNOSA ISTEKOM ROKA NA KOJI JE ZASNOVAN

Pauza 11:00 – 11:15 

II blok od 11:15 – 12:15 

 • SPORAZUMNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA
 • OTKAZ UGOVORA O RADU SA UGOVORENIM PROBNIM RADOM
 • PRESTANAK RADNOG ODNOSA USLED OTKAZA UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA – POVREDA RADNE OBAVEZE I NEPOŠTOVANJE RADNE DISCIPLINE

Pitanja i odgovori od 12:15 do 13:15 

Ovaj webinar je BESPLATAN!

Dodatne informacije možete dobiti putem maila savetnik@mojsavetnik.com ili telefona 0605709445

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti