Avatar

Dubravka Milovanović

Dubravka Milovanović je regionalni direktor u konsutantskoj kući ASEE – Adizes South East Europe, odgovorna za programe razvoja menadžera i zaposlenih, kao i za programe zadržavanja i privlačenja talenata za kompanije u regionu. Dubravka je angažovana u kreiranju programa obuka za menadžere i zaposlene u vodećim kompanijama u Srbiji,...

Najnoviji tekstovi...