Jovana Nikolić

Diplomirani pravnik

  • Kada zaposleni stiče pravo na godišnji odmor?
  • Pravila za korišćenje godišnjeg odmora u delovima.
  • Da li i u kojim slučajevima zaposleni „gubi“ pravo na korišćenje godišnjeg odmora?
  • Kako se utvrđuje dužina godišnjeg odmora i da li su kriterijumi za uvećanje predviđeni odredbama Zakona o radu obavezni ili su propisani kao preporuka za postupanje Polsodvaca?
  • Kada zaposleni ima pravo na srazmerni deo godišnjeg odmora i kako se srazmerni deo godišnjeg odmora utvrđuje.
  • Rokovi za dostavu rešenja o korišćenju godišnjeg odmora kada poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora i kada se godišnji odmor koristi na zahtev zaposlenog.
  • Šta je poslodavac dužan obezbediti u slučaju da rešenje o korišćenju godišnjeg zaposlenom dostavlja u elektronskoj formi.
  • Da li je naknada štete za neiskorišćen godišnji odmor u slučaju prestanka radnog odnosa uslovljna načinom prestanka radnog odnosa i da li je institut naknade štete za neiskorišćen godišnjeg odmora adekvatna zamena za česte situacije u praksi kada zaposleni „ne žele“ da koriste pravo na godišnji odmor?

Webinar se održava 31.01.2024 u periodu od 10:00 – 13:15 sa sledećom stanicom :

I blok od 10:00 do 11:00 
Sticanje prava na godišnji odmor
Dužina godišnjeg odmora
Srazmerni deo godišnjeg odmora

Pauza 11:00 – 11:15 

II blok od 11:15 – 12:15 
Korišćenje godišnjeg odmora u delovima
Raspored korišćenja godišnjeg odmora
Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor

Q&A od 12:15 do 13:15 

Cena za učestvovanje na webinaru je 3.000 ,00 RSD bez PDV. 

Broj učesenika je ograničen, a nakon prijave dostavićemo Vam predračun za plaćanje.

Dodatne informacije možete dobiti putem maila savetnik@mojsavetnik.com ili telefona 0605709445

    Politika privatnosti