Predavač na webinaru

Jovana Nikolić

Diplomirani pravnik

 • Da li postoji razlika u sadržini ugovora o radu kada poslodavac ima i kada nema
  Pravilnik o radu?
 • Kakve su obaveze poslodavca kada Zakon o radu koristi konstrukciju “na način i
  u skladu sa opštim aktom ili ugovorom o radu”?
 • Koja je najčešća greška prilikom sačinjavanja ugovora o radu na određeno vreme
  i koja je praktična posledica te greške?
 • Da li se opis poslova u ugovoru o radu može završiti rečenicom “obavlja druge
  poslove po nalogu direktora“ i šta to uopšte znači?
 • Koje su obaveze poslodavca prilikom zasnivanja radnog odnosa?
 • Kada i zašto možemo izmeniti ugovor o radu?
 • Produženje ugovora o radu na određeno vreme aneksom ugovora o radu, da ili ne?
 • Rad od kuće i da li je neophodno zaključiti aneks ugovora o radu za obavljanje
  poslova od kuće ili zaposleni mogu da rade od kuće i samo na osnovu
  jednostranog akta poslodavca?

Webinar se održava 30.04.2024 u periodu od 10:00 – 13:15 sa sledećom stanicom :

I blok od 10:00 do 11:00 

 • Da li postoji razlika u sadržini ugovora o radu kada poslodavac ima i kada nema
  Pravilnik o radu?
 • Kakve su obaveze poslodavca kada Zakon o radu koristi konstrukciju “na način i
  u skladu sa opštim aktom ili ugovorom o radu”?
 • Koja je najčešća greška prilikom sačinjavanja ugovora o radu na određeno vreme
  i koja je praktična posledica te greške?
 • Da li se opis poslova u ugovoru o radu može završiti rečenicom “obavlja druge
  poslove po nalogu direktora“ i šta to uopšte znači?

Pauza 11:00 – 11:15 

II blok od 11:15 – 12:15 

 • Koje su obaveze poslodavca prilikom zasnivanja radnog odnosa?
 • Kada i zašto možemo izmeniti ugovor o radu?
 • Produženje ugovora o radu na određeno vreme aneksom ugovora o radu, da ili ne?
 • Rad od kuće i da li je neophodno zaključiti aneks ugovora o radu za obavljanje
  poslova od kuće ili zaposleni mogu da rade od kuće i samo na osnovu
  jednostranog akta poslodavca?

Pitanja i odgovori od 12:15 do 13:15 

Ovaj webinar je BESPLATAN!

Dodatne informacije možete dobiti putem maila savetnik@mojsavetnik.com ili telefona 0605709445

Politika privatnosti