Predavač na webinaru

Jovana Nikolić

Diplomirani pravnik

 • Rad van radnog odnosa za rad na mestima koja su predviđena Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova – da li je to uopšte moguće?
 • Da li lice koje je angažovano po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima ima
  pravo na godišnji odmor ili plaćeno odsustvo?
 • Večita dilema – rad van radnog odnosa i korisnik starosne, porodične ili invalidske penzije
 • Osim potpisivanja ugovora za angažovanje lica po osnovu rsda van radnog odnosa, da li
  poslodavac mora poštovati i obaveze propisane drugim zakonima?
 • Naknada ili zarada?
 • Da li rad po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima može prerasti u
  radni odnos?

Webinar se održava 31.07.2024 u periodu od 10:00 – 13:15 sa sledećom stanicom :

I blok od 10:00 do 11:00 

 • Rad van radnog odnosa za rad na mestima koja su predviđena Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova – da li je to uopšte moguće?
 • Da li lice koje je angažovano po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima ima
  pravo na godišnji odmor ili plaćeno odsustvo?
 • Večita dilema – rad van radnog odnosa i korisnik starosne, porodične ili invalidske penzije

Pauza 11:00 – 11:15 

II blok od 11:15 – 12:15 

 • Osim potpisivanja ugovora za angažovanje lica po osnovu rsda van radnog odnosa, da li
  poslodavac mora poštovati i obaveze propisane drugim zakonima?
 • Naknada ili zarada?
 • Da li rad po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima može prerasti u
  radni odnos?

Pitanja i odgovori od 12:15 do 13:15 

Ovaj webinar je BESPLATAN!

Dodatne informacije možete dobiti putem maila savetnik@mojsavetnik.com ili telefona 0605709445

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti