💡MojSavetnik Radionica #3

Previous slide
Next slide
Koje su teme bile obrađivane na radionici?

Opisi radnih mesta po Adižes metodologiji
10:00-10:50
– Koja je svrha mog radnog mesta?
– Šta ja radim kako bih ispunio svoju svrhu?
– Ko su klijenti mog radnog mesta?
– Razmena ključnih dokumenata/informacija/naloga između pozicija
– Usklađenost ovlašćenja & odgovornosti
Predavač Željko Jandrić

Opšti akti vs. Pojedinačni akti 
11:00-11:50
– Koje su prednosti Pravilnika o radu i Pravilnika o organizaciji i sitematizaciji poslova?
– Kada postoji zakonska obaveza za izradu pravilnika?
– Koja je sadržina ugovora o radu u slučaju kada ne postoje opšti akti?
– Kakve su obaveze Poslodavca kada Zakon o radu koristi konstrukciju  “na način i u skladu sa opštim aktom ili ugovorm o radu”?
– Koji su obavezni elementi ugovora o radu i šta kad sadržina ugovora o radu ne odgovara stvarnom stanju? 
Predavač Jovana Nikolić

Godišnji odmor 
12:00-13:10
– Da li su osnovi za uvećanje  broja dana godišnjeg odmora stvar izbora Poslodavca ili zakonska obaveza?
– Kada zaposleni može da započne sa korišćenjem godišnjeg odmora i da li odmah ima pravo da koristi odmor u punom fondu dana koji mu pripada?
– Šta kada zaposleni ne želi da koristi godišnji odmor? – Da li zaposleni može preneti godišnji odmor kod drugog poslodavca?
– Da li se prvi deo godišnjeg odmora mora koristiti najkasnije do kraja tekuće godine i koje su posledice nekorišćenja?
– Razlika između korišćenja godišnjeg odmora na zahtev zaposlenog i upućivanje na godišnji odmor od strane poslodavca po rasporedu koji je odredio poslodavac nakon konsultacije sa zaposlenima?
– Koja je obavezna sadržina rešenja i način dostavljanja  rešenja?
– Šta uraditi kada zaposleni odbije da primi rešenje o godišnjem odmoru?
Predavači Irena Drča i Igor Zahirović

Brunch 
13:10-13:45

Prestanak radnog odnosa 
13:45-15:00
– Da li mora postojati pisana inicijativa za sporazumni prestanak radnog odnosa i da li se nakon zaključenja sporazuma donosi rešenje o prestanku radnog odnosa?
– Koja je razlika između neostvarivanja rezultata rada i povrede radne obaveze?
– Kako komunikacirati sa zaposlenim u otkaznoj proceduri koji odbija uručenje?
– Da li se zaposlenom koji je privremeno sprečen za rad može otkazati ugovor o radu?
– Neopravdani izostanak sa rada kao otkazni razlog
predavači Jovana Nikolić i Igor Zahirović

Pitanja & Odgovori
15:10-16:00

Radionica je održana 26.10.2023. godine u periodu od 10:00-16:00 časova na adresi Beograd, ul. Masarikova br. 5/3

Ova radionica je namenjena zaposlenima u HR ili kadrovskim službama, knjigovodstvenim agencijama, advokatskim kancelarijama i svima koji neposredno primenjuju Zakon o radu a žele da u interaktivnoj radionici razmenjuju iskustva i dobiju odgovore na pitanja.

🎓 Predavači

Jovana Nikolić
Jovana Nikolić

Diplomirani pravnik

Irena Drča
Irena Drča

Diplomirani pravnik

Igor Zahirović
Igor Zahirović

Advokat

Željko Jandrić
Željko Jandrić

ASEE Konsultant

Politika privatnosti