💡MojSavetnik Radionica #3

Previous slide
Next slide
Koje su teme bile obrađivane na radionici?

Opisi radnih mesta po Adižes metodologiji
10:00-10:50
– Koja je svrha mog radnog mesta?
– Šta ja radim kako bih ispunio svoju svrhu?
– Ko su klijenti mog radnog mesta?
– Razmena ključnih dokumenata/informacija/naloga između pozicija
– Usklađenost ovlašćenja & odgovornosti
Predavač Željko Jandrić

Opšti akti vs. Pojedinačni akti 
11:00-11:50
– Koje su prednosti Pravilnika o radu i Pravilnika o organizaciji i sitematizaciji poslova?
– Kada postoji zakonska obaveza za izradu pravilnika?
– Koja je sadržina ugovora o radu u slučaju kada ne postoje opšti akti?
– Kakve su obaveze Poslodavca kada Zakon o radu koristi konstrukciju  “na način i u skladu sa opštim aktom ili ugovorm o radu”?
– Koji su obavezni elementi ugovora o radu i šta kad sadržina ugovora o radu ne odgovara stvarnom stanju? 
Predavač Jovana Nikolić

Godišnji odmor 
12:00-13:10
– Da li su osnovi za uvećanje  broja dana godišnjeg odmora stvar izbora Poslodavca ili zakonska obaveza?
– Kada zaposleni može da započne sa korišćenjem godišnjeg odmora i da li odmah ima pravo da koristi odmor u punom fondu dana koji mu pripada?
– Šta kada zaposleni ne želi da koristi godišnji odmor? – Da li zaposleni može preneti godišnji odmor kod drugog poslodavca?
– Da li se prvi deo godišnjeg odmora mora koristiti najkasnije do kraja tekuće godine i koje su posledice nekorišćenja?
– Razlika između korišćenja godišnjeg odmora na zahtev zaposlenog i upućivanje na godišnji odmor od strane poslodavca po rasporedu koji je odredio poslodavac nakon konsultacije sa zaposlenima?
– Koja je obavezna sadržina rešenja i način dostavljanja  rešenja?
– Šta uraditi kada zaposleni odbije da primi rešenje o godišnjem odmoru?
Predavači Irena Drča i Igor Zahirović

Brunch 
13:10-13:45

Prestanak radnog odnosa 
13:45-15:00
– Da li mora postojati pisana inicijativa za sporazumni prestanak radnog odnosa i da li se nakon zaključenja sporazuma donosi rešenje o prestanku radnog odnosa?
– Koja je razlika između neostvarivanja rezultata rada i povrede radne obaveze?
– Kako komunikacirati sa zaposlenim u otkaznoj proceduri koji odbija uručenje?
– Da li se zaposlenom koji je privremeno sprečen za rad može otkazati ugovor o radu?
– Neopravdani izostanak sa rada kao otkazni razlog
predavači Jovana Nikolić i Igor Zahirović

Pitanja & Odgovori
15:10-16:00

Radionica je održana 26.10.2023. godine u periodu od 10:00-16:00 časova na adresi Beograd, ul. Masarikova br. 5/3

Ova radionica je namenjena zaposlenima u HR ili kadrovskim službama, knjigovodstvenim agencijama, advokatskim kancelarijama i svima koji neposredno primenjuju Zakon o radu a žele da u interaktivnoj radionici razmenjuju iskustva i dobiju odgovore na pitanja.

🎓 Predavači

Picture of Jovana Nikolić
Jovana Nikolić

Diplomirani pravnik

Picture of Irena Drča
Irena Drča

Diplomirani pravnik

Picture of Igor Zahirović
Igor Zahirović

Advokat

Picture of Željko Jandrić
Željko Jandrić

ASEE Konsultant

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti