“Članom 105. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17 – US) utvrđeno je da se zarada iz člana 104. stav 1. ovog zakona sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Daljim odredbama Zakona o radu nije detaljnije uređen način definisanja kriterijuma za isplatu zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.).

Prema tome, mišljenje je da nema smetnji da se opštim aktom (kolektivni ugovor ili pravilnik o radu) urede kriterijumi za isplatu zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-571/2017-02 od 5.9.2017. godine

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti

What's next

Dan prestanka radnog odnosa u slučaju neopravdanog izostanka sa posla

U slučaju utvrđivanja neopravdanog izostanka sa posla, zaposlenom prestaje radni odnos danom kada je bio dužan da se javi...

Dejstvo aneksa ugovora o radu

Aneks ugovora o radu ne može se primenjivati unazad već samo za ubuduće “U pogledu pitanja “da li se...

Iznos zarade koji ulazi u obračun otpremnine

Prilikom obračuna otpremnine, zaradom se smatra zarada zaposlenog koja u sebi sadrži pripadajući porez i doprinose iz zarade, odnosno...

Comments are closed.